De hanseatiske kjøpmennene på Bryggen har etterlatt seg en rekke testamenter der de blant annet omtaler eiendommer de har på Bryggen. Disse, i alt 231, ble publisert i utdrag av Fridrich Bruns i Die Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik, Berlin 1900. Testamentene gir en rekke opplysninger både om gårdene på Bryggen, om kirker og kloster og flere inneholder også opplysninger om gaver til kvinner som giveren har hatt et forhold til og deres felles barn i Bergen.

GAE.