Brann- og verditaksering

I 1767 ble det innført obligatorisk brannforsikring for bygninger i kjøpstader og ladesteder i Norge. Og noen år senere ble skattesystemet i Bergen revidert med langt mer detaljert vurdering og taksering av hus og grunner (tomter). Til sammen utgjør branntakstene (brannforsikring) og verditakstene (skattetakst) gode kilder til byenes bygningsmasse. Takseringen i 1772 dannet likningsgrunnlag for byskatten i 1772 og de påfølgende år fram til 1778, da det ble gjennomført separate brann- og verditakseringer.

AS.