Kart fra oppmålingsforretning 177x, utsnitt fra oppmålingsprotokoll.

dsc_1641c

Kart fra oppmålingsforretning 177x, begge sider av oppmålingsprotokoll; inkludert  kart og oppmålinger:

dsc_1641

Kjelder og litteratur:

Kilder:

Bergen byarkiv (BBA), A0651 Oh Grunnmålinger, Rekvisisjoner og konsepter, 1750-1830.

Bergen byarkiv (BBA), A0651 Oi Grunnmålinger, 1714-1830.

Magistraten. Grunntaksten 1778, Tilvekst 670.
Matriklar for Bergen by
Bergen bys matrikkel 1887
Bergen bys matrikkel 1907-08
Bergen bys matrikkel 1925-28

AS.