Det hanseatiske kontoret var en sammenslutning av kjøpmenn som eide firma, såkalte stuer, i Bergen. Opprinnelig brukte hanseatene det nedertyske ordet staven eller stafen. Til stuene hørte arbeids- lager- og boligrom, og det var flere stuer i en bryggegård. Til stuene hørte også faste leverandører av fisk og andre varer, og nordlandsgjeld, for mange stuer også borgergjeld og bondegjeld. Staven eller stue er det samme ordet vi finner i kilder fra middelalderen der enkelte bygninger i bryggegårdene ble kalt stofa. Men vi har ingen kilder som kan fortelle oss om de førhanseatiske stovene fungerte på samme vis som de hanseatiske staven. De tyske kjøpmennene kalte også stuene for selschop (selskap).

GAE.