Bryggegård nevnt første gang i 1248 i Håkon Håkonssons saga (Skàlholtsbok yngsta). Straumen er siste gang nevnt i 1454 da gården brant.

Kilder til Straumens historie.

GAE.