Det er sannsynlig at Stevnestova er reist for å skaffe lokaler for byrådet, og den fungerte som dette like til lensherren Kristoffer Valkendorf i 1558 bestemte at Torget og rådhuset skulle flyttes til Vågsbunnen. De eldste bevarte dokumentene som nevner bygningen er fra 1315 som Steinstova i Breidaallmenning og fra 1332 som Stevnestova i Breidaallmenning. Stevnestova var del av et bygningskompleks som også omfattet Vinkjelleren. Det er satt fram to hypoteser om hvordan Vinkjelleren og Stevnestova var bygd. Den ene er at det var to hus, og der Stevnestova stod ovenfor Vinkjelleren. Det vil si at de to bygningene stod etter hverandre. Den andre hypotesen er at Vinkjelleren var første og Stevnestova andre etasje i en murt bygning.

Stevnestova hører vi ikke om etter at byrådet flyttet møtene sine til det nye rådhuset i Vågsbunnen. Det har vært vanlig å regne med at Vinkjelleren stod til brannen i 1702. Men brev fra Bergensfarergildene i Bremen og Hamburg i 1652 tyder på at Vinkjelleren var revet. Stein fra kjelleren ble benyttet til en bygning i Jakobsfjorden. Dersom Stevnestova var i etasjen over Vinkjelleren må også denne ha blitt ødelagt ved rivingen. Var det derimot en bygning ovenfor Vinkjelleren må Stevnestova ha forsvunnet før 1651. På et oppmålingskart Koren Wiberg har rekonstruert på grunnlag av et dokument fra 1651, var området ovenfor Vinkjelleren hagegrunn. Disse målene er også notert i Grundebog for Bergen (1686).

Da Walckendorf flytta torget til Vågsbunnen i 1558 fikk byen også et nytt rådhus.

GAE.