I månedsskiftene mai – juni og juli – august var det stevnetid i Bergen. Da kom jektene fra Nord-Norge med fisk til byen. Under stevnene var byen full av tilreisende. Fisken ble losset fra jektene og opp på kaien. Her ble fisken veiet og deretter ført opp i bodene i Bryggegårdene. Etter lossingen ble levert fisk motregnet mot forrige års utestående gjeld.