Bryggegård nevnt første gang i et dokument fra 1311.

Søstergården brant i 1955. De to sjøstuene ble rekonstruert tidlig i 1980-årene. Foto: G. A. Ersland 2015.

 

Kilder til Søstergårdens eldste historie.

GAE.