I 1899 vedtok bystyret en reguleringsplan for området mellom Nikolaikirkeallmenning og Kjøttbasaren på Vetrlidsallmenning. Et eiendomsselskap hadde kjøpt opp alle gådene og grunnen i området, og prosjektert fire nye kvartaler delt av to nye gater, Lodin Leppsgate og Rosenkrantzgate. Rivning og nybygging ble gjennomført i perioden 1899 – 1912. Rivingen ble sett på som nødvendig for å få fart på utviklingen av byen. Dessuten ble det argumentert med at området var forurenset av avfall gjennom hundreårene. En av de få som beklaga rivningen var den tyske keiseren. Han besøkte Bergen kvar sommer på sine reiser langs Vestlandskysten. «Jammer Schade!» skal han ha sagt da han fikk høre at den gamle Tyskebryggen ble revet og husa solgt som ved, i beste fall at materialene ble brukt til å sette opp naust i distriktet.

GAE.