Rådmennene var medlemmer av byrådet. Både byråd og rådmenn ser ut til å ha vært etablert i Bergen før byloven trådte i kraft (1276), men i følgje Knut Helle neppe tidligere enn ca. 1250, og byrådet kan opprinnelig ha bestått av 12 rådmenn og frå første halvdel av 1400-tallet kanskje så mange som 24 (Helle 1982 s. 532 – 533). Rådmennene rekrutterte blant byens fremste menn, og de kunne personlig ha store interesser av byens næringsliv. Bystyret bestående av byråd og rådmenn ble avskaffet da eneveldet ble innført i 1660.

GAE.