Hansaforbundet sikret at Kontorets medlemmer fikk rett til å drive handel i Bergen. Slike retter ble kalt privilegier. Det var kongen som ga kontoret privilegier. Ordet privilegium er sammensatt av privata og leges, privat og lov. Et privilegium er en lov som gjelder en gruppe. Kontorets privilegier gjaldt for dem som var borgere i en hansaby.

GAE.