Å skyte på papegøyen eller skiven, var en tradisjon som trolig ble innført i senmiddelalderen av de fem tyske håndverksgildene, De fem Amtene. En papegøye ble festet til en høy stang, og så ble det konkurrert om å skyte ned papegøyen. Skikken var vanlig i tyske byer, og ble populær også blant borgerne i Bergen. De er omtalt i de såkalte Hofnagels opptegnelser flere ganger, se NM II, for årene 1599, 1625, 1628, 1635 (to ganger), 1643, 1651 (tre ganger), 1654, 1656, 1659. Opprinnelig stod papegøyestangen et stykke nord for Stadsporten, men ble flyttet til Nordnes i 1651.