Bergens eldste gateløp, opprinnelig omtalt som Stretet, men senest fra Bylovens tid (1276) kalt Øvrestretet “langstræti hit æfra”. At det nå ble kalt det øvre stretet kan ha sammenheng med at det var mulig også å ta seg fram over bryggene foran bryggegårdene (Helle, Bergen bys historie b. 1 s. 6 og 191). I følge Byloven gikk Stretet fra Halvardskirkegården og til Sandbru, det vil si området ved overgangen til Holmen.

GAE.