Da de hanseatiske kjøpmennene i 1360-årene organiserte det som senere ble kalt Det tyske eller hanseatiske kontor, ble det valgt oldermenn til å lede forsamlingen og være dommere i interne tvistemål. Oldermennene ble valgt mellom stueeierne eller forvalterne. Oldermennenes viktigste oppgave var å dømme i tvister og krangel mellom kjøpmennene, og brudd på Kontorets reglement. De skulle også kreve inn avgifter til kontorets drift, og representere Kontoret i møte med byens myndigheter og den norske kongens representanter. I følge forfatterne av Den norske So, ble det valgt to oldermenn, men disse skulle veksle om å fungere i vervet. En liste fra slutten av 1600-tallet som regner opp alle oldermenn som hadde blitt valgt siden 1444, ser ut til å bekrefte dette.

På denne listen fra slutten av 1600-tallet er 83 oldermenn oppført mellom 1444 og 1691. Fra Archiv Hansestadt Lübeck, Bgf nr. 614.

GAE.