Norsk konge 1067-1093. Sønn av Harald Hardråde. I følge sagaverkene Morkinskinna, Fagrskinna, Heimskringla fra omkring 1200 og det byhistoriske verket Bergens Fundas fra ca. 1560, var det Olav Kyrre som grunnla Bergen. I Bergens Fundas står det også at dette skjedde i 1070.

GAE.