Bryggegård i middelalderen muligvis i området nord for Breidallmenning. Oddsgard er nevnt som en av bryggegårdene der tyske vintersittere tidlig på 1300-tallet, nektet å betale tiend til den lokale sognekirken. De gårdene der vintersittere nektet å betale tiend, var Knausen, Oddsgard, Kappen, Holmedalen, Jakobsfjorden (Jafirðinu) og Svensgården.

Kilder til Oddsgards historie.