Kilder til norsk historie, og særlig for Bergen, fra ca. 1500 og frem til omkring 1760. Utgitt av Nicolay Nicolaysen. Norske Magasin I-III, utgitt av N. Nicolaysen, Christiania 1858-1870.

GAE.