Nordlandshandel er en betegnelse historikere har brukt på handelen mellom kjøpmennBryggen og befolkningen i Nord-Norge. Først og fremst gjelder dette leveransene av tørrfisk til stueeierne på Bryggen, som betalt med korn eller andre varer.