Allmenning anlagt etter 1865 da bryggegården Kappen ble revet. I middelalderske kilder er Nikolaikirkeallmenningen bare nevnt i Byloven. Da gikk allmenningen fra Nikolaikirken og ned til Vågen, og det ser dermed ut til at det er samme allmenning som i andre kilder er omtalt som Breidaallmenning. Men i Byloven er Breidaallmenningen omtalt som en allmenning som tilsynelatende lå et stykke nord for Nikolaikirkeallmenning. Se “Den eldre Breidaallmenning”.

På Reichborns tegning av Kjøpmannskontoret (1768) er Nikolaiallmenning markert nord for Kjøpmannsstuen, og dette blir gjentatt i Sagen og Voss topografiske beskrivelse av Bergen (1824). Men her blir det opplyst at den også ble den kalt Smedsmuget.

GAE.