Forvalterene holdt en protokoll for alle felles rettigheter og plikter i den bryggården de tilhørte. Her ble gårdsretten nedskrevet, saker om disiplin og ordensregler for gårdsbeboerne notert, og andre bestemmelser som angikk gårdsfellesskapet. Naboboken omtales også som maskopibok (mascopibook, mascopsbuch).