De hanseatiske stueforvalterene eller selvstendige kjøpmennene i en bryggegård brukte betegnelsen nabo om hverandre. Naboene var gjensidig ansvarlige for fellesadministrasjonen i gården, noe som framgår av bevarte nabobøker og gårdsretter. Her blir også naboene kalt husbønder.

GAE.