Sognekirke på oversiden av Øvregaten der Christi Krybbe skole ligger i dag. Ble sognekirke for området fra Solegården og til Rotmansgården senest fra slutten av 1400-tallet som sognekirke for Kontoret ved siden av Mariakirken. Kirken brant i 1702, og ble ikke gjenreist.

GAE.