Mariakirken er den best bevarte middelalderbygningen i Bergen. Først nevnt i Sverressaga i 1183, men trolig bygt noen tiår tidligere samtidig med Korskirken. Kirken ble en av hanseatenes sognekirker ca. 1400, og sognet omfattet Bryggen fra Kjøpmannsstuen og nordover. Den sørlige delen var sogneområde for Martinskirken. Etter 1702 var Mariakirken sognekirke for hele Bryggen.

GAE.