De tyske skomakerne hadde alt på 1200-tallet fått leie Kongens gård i Vågsbotn. Området ble etter hvert til Skostredet. Skomakerne hadde sine boder her til etter bybrannen i 1623.

GAE.