Kompaniskap mellom kjøpmenn i middelalderen var vanlig. På norrønt ble det kalt felag. Kompaniskap blant de hanseatiske kjøpmennene ble kalt mascopi, og den vanligste formen var at en kjøpmann i en hansaby kjøpte en stueBryggen, og inngikk avtale med en som skulle drive stuen på hans vegne. Han ble da en forvalter og måtte oppholde seg i Bergen.

GAE.