De hanseatiske stueeierne i Bergen hadde rett til døme i interne sivile saker. Denne retten ble satt på Kjøpmannsstuen. Oldermennene var dommere og achteinene meddommere. Sekretæren administrerte retten.

GAE.