Folketelingen 1801 er den første komplette folketellingen for Norge. Alle innbyggerne ble registrert med informasjon om bosted, namn, alder, yrke/stand, familiestilling og alder.

I Folketellingen for Bergen er familiene (hushold) ordnet etter adresse. Huset i rode 19 hus 16 (Sparebankgt 3 og 4) hadde to hushold. Husbond i første hushold var kjøpmann Hillebrandt Harmens, mens i det andre var sønnen Johan Cordt Harmens hovedperson i husholdet. Hillebrandt Harmens eide en stue i Holmedalen og var en av byens rikeste menn.

Familien Harmens hushold er typisk for kjøpmennene på Bryggen rundt 1800. De fleste, både kjøpmenn, handelsforvaltere, geseller og drenger bodde i byen og i husholdet til kjøpmannen. Ingen eller svært få hadde tilhold på Bryggen, i folketellingen i 1801 er ingen registrert på Bryggen, mens i 1815 er et 40-tals personer, flest drenger, registrert med bopel i handelsstuene på Bryggen. I tellingen 1801 finner vi også gifte handelsforvaltere og gifte geseller. Fellesskapet i handelsstuen og i gården eksisterte ikke som før og bryggen var en arbeidsplass. Kjøpmannen og deler av hans arbeidsstokk bodde og oppholdt seg helt andre steder enn på bryggen utenom arbeidstid. De var hjemme hos husbonden (kjøpmannen).

I husholdet til kjøpmann Hillebrandt Harmens finner vi både gesellen og drengene. Den ene sønnen i huset var ofte handelsforvalter, enten for sin far eller for andre kjøpmenn. Mens den eldste sønnen Johan alt var blitt kjøpmann og hadde eget hushold, var den andre sønnen Christopher Harmens ført med yrke Handelsforvalter og medlem av farens hushold, Johan Lindeman er gesell og Harmens har tre drenger. Også Johan Harmens hadde arbeidsfolkene på i handelsstuen på Bryggen boende hos seg i Sparebankgaten. Disse husholdsmedlemmene er listet med yrke skriverkar, gesell og drenger.

Hushaldet i rode 19 No 16

Nytt hushold Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
* Hillebrandt Harmans Huusfader 65 3. ægteskab Kiøbmand M
Maria Elizabeth Holm Hans kone 60 1. ægteskab K
Christopher Harmans Hans søn 26 Ugift Handels forvalter M
Dorthea Harmans Hans datter 24 Ugift K
Anna Harmans Hans datter 23 Ugift K
Anna Beathe Harmans Hans broder datter 30 Ugift K
Johan Lindeman Tienestefolk 25 Ugift Gesehl M
Berent Kramer Tienestefolk 29 Ugift Tienestedreng M
Zacharias Olsen Tienestefolk 26 Ugift Tienestedreng M
Peer Larsen Tienestefolk 22 Ugift Tienestedreng M
Hans Blomberg Tienestefolk 22 Ugift Tienestedreng M
Rasmus Olsen Tienestefolk 15 Ugift Tienestedreng M
Berthe Catrina Døhl Tienestefolk 40 Ugift Tienestepige K
Berthe Andersdtr Tienestefolk 35 Ugift Tienestepige K
* Johan Cordt Harmans Huusbondens søn 31 Ugift Kiøbmand M
Gerhard Thurau Tienestefolk 21 Ugift Skriver karl M
Bastian Geelmeyden Tienestefolk 36 Ugift Gesehl M
Erick Andersen Tienestefolk 21 Ugift Tienestedreng M
Anders Andersen Tienestefolk 17 Ugift Tienestedreng M
Jacob Peersen Tienestefolk 26 Ugift Tienestedreng M

Kilde: Vis i Digitalarkivet

1000px-Ft1801_19_16

Kopi av den originale siden i folketellingen

Kilde: RA, Folketellingen 1801.

Litteraturliste

AS.