Kjøpmenn på Bryggen var de som drev handel i stort og med eksport og import. De hanseatiske kjøpmennene kunne enten drive handel på Bryggen, ved å eie en stue, som de selv stod for den daglige driften, eller de kunne bo i en av hansabyene, og la en forvalter ta seg av den daglige driften av stuen. I slike tilfeller ble kjøpmannen kalt en prinsipal.

GAE.