I mange av bryggegårdene står det bygninger av stein i de bakre områdene. Disse skulle være til beskyttelse for særlig verdifulle varer. Der som de hadde murhvelving, kunne de også motstå brann. Slike kjellerbygninger ble det vanlig også å sette opp andre steder i byen.

Kjeller i Jakopsfjorden. Den kan være fra 1400-tallet. Foto: G.A. Ersland 2015.

Den yngste stående kjelleren i en bryggegård er bygd i 1666 av oldermann Dirich Wolpman på vegne av prinsipalen Arendt Meyer. Kjelleren står i Bugården. Foto: G.A. Ersland 2005.

GAE.