DN III nr. 603. Dokument frå 1411 om sal av grunn i Brynjulfsgarden. Seinare påskrift på brevet (1500-tallet?): “Breff pa Brønnilstoften y Bern som ligger i Dreggen”.

DN 12 nr. 618. Dokument fra 1547. Her blir en gårdene Brynjulfsgarden og Galgen regnet opp som liggende i Dreggen, men også Alf Knutssons gard, som trolig var den tidligere gården Dreggen, se DN 4 nr. 973.