1293 DN XII nr. 15

1309 DN I nr. 122

1323 DN XII nr. 62

1325 DN XII nr. 66

1408 NgL 2. R. I s. 407 – 408

1408 Danica 952

1449 (1696) Bgf. 614 nr. 8

1522 NRJ s. 365 (p. 22)

NRJ VI s. 495 (på innsida av permen)

1567 NLR IV s. 4 (p. 9)

Absalon Pedresson, Dagbok s. 197

Absalon Pedersson, Dagbok s. 398

1584 (ca.) NM II s. 25

1615 NM II s. 285 (nr. 41)

1625 (ca.) Bgf. 507

1700 – 1703 Bgf. 538

1705 Bgf 1045 3.11.1705

1709 – 1716 Bgf. 538

1718 Bgf. 543