1317 DN I nr. 151 (Sighurðr bollenn)

1449 (1686) Bgf. 14 nr. 23 (Bulcker). Må ikke forveksles med Bucklergrunnen, som lå i Korskirkesogn (1541 DN VI nr. 748 og 1547 DN XII nr. 618)

1562 DHMS 5, s. 32

1705 DHMS 5, s. 60

1714 DHMS 5, s. 66