Generalkart

Generalkart er kart som viser hele byområdet.

 

Eiendomskart

I 1714 etablerte Bergen for oppmålingsforetninger med målebrev og kart over de enkelte eiendommer. Eksempel på dette er kartene fra Holmedalen og Kjøpmannsstuen.

 

AS.