Samling av eiendommer på landsbygda, først og fremst bondegårder der bonden betalte en årlig leie, landskyld, for bruken av gården. Det meste av jord- og skogsareal var del av jordegods i middelalderen. Slike gods kunne eies både av private, aristokratiet, eller av institusjoner, særlig kirker, klostre og hospitaler. I middelalderen ser det ut til at alle bryggegårdene var del av godssamlinger.

GAE.