Etter 1702-brannen hadde Jacobsfjorden 3 handelsstuer. Gårdens skjøtningstue og eldhus låg i gardsrommet mellom Jacobsfjorden og Bellgården.

De tre Handelsstuene i Jacobsfjord har numrene 4, 5 og 6. De “forsvunne” stuenumrene er handelsstuer i Bellgården, dvs. handelsstuene i Bellgården og Jacobsfjorden har en felles nummerering. Stue 4 i Jacobsfjorden tilhørte familien Kahrs, stue 5 familien Krohn senere Martens.

 

Handelstue i Jacobsfjorden

Gård: Jacobsfjorden, (11), stue: 4. Internreferanse: 30-114

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1748 KW Johan Hinrich Pütter Handelsforvalter
1754 KW Gabriel Taumann Handelsforvalter
1759 KW Søren Kahrs Egenhandler
1772 VT Søren Kaars Verditakst: 1570 rd Vis side: 30103
1778 BT Søren Kahrs Branntakst: 1150 rd
1778 BT Søren Kahrs Branntakst: 1150 rd Vis takst: vBR78314.jpg
1778 VT Søren Kahrs Bygningstakst: 1150 rd, Grunntakst: 295 rd
1784 KW Ditmer Kahrs Egenhandler
1802 TGL Ditmer Kahrs Tinglysing A.d.A.510
1820 TGL Henrich Kahrs Tinglysing A.d.B.3173
1848 TGL Lauritz Stub Tinglysing A.d.C.2154
1868 TGL Lauritz Stub Tinglysing A.d.D.60179
1828 KW Henrik Kahrs Egenhandler
1835 KW Christopher Lemkuhl Egenhandler
1849 KW Lauritz Stub Egenhandler
1855 KW Stine Cathr. Coldevin Stub Egenhandler
1855 KW Nils Knagenhjelm Wiese Handelsforvalter
1868 KW Niels Anthonisen Egenhandler

Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing

 

Handelstue i Jacobsfjorden

Gård: Jacobsfjorden, (11), stue: 5. Internreferanse: 30-115

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1756 KW Claus Krohn Egenhandler
1772 VT Claus Krohn Verditakst: 1150 rd Vis side: 30104
1778 BT Claus Krohn Branntakst: 850 rd
1778 BT Claus Krohn Branntakst: 850 rd Vis takst: vBR78314.jpg
1778 VT Claus Krohn Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 0 rd
1785 KW Jochim Andreas Wendt Handelsforvalter
1802 KW Albert H. Krohn Egenhandler
1804 KW Berendt Bahtmann Handelsforvalter
1802 TGL Claus Krohn Tinglysing A.d.A.510
1820 TGL Albert H. Krohn Tinglysing A.d.B.3173
1846 TGL Didrik B. Martens Tinglysing A.d.C.2155
1882 TGL Didrik Bergman Martens Tinglysing A.d.D.60181
1833 KW Dominicus Hjortdahl Egenhandler
1846 KW Didrik B Martens Egenhandler
1895 KW Hans D Martens & Edv. Nilsen Egenhandler

Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing

 

Handelstue i Jacobsfjorden

Gård: Jacobsfjorden, (11), stue: 6. Internreferanse: 30-116

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW August Polemann Handelsforvalter
1759 KW Friedrich Frerichsen Egenhandler
1772 VT Fridrich Fridrichs Verditakst: 1320 rd Vis side: 30105
1778 BT Fridrich Fridrichs Branntakst: 950 rd
1778 BT Fridrich Fridrichs Branntakst: 950 rd Vis takst: vBR78315.jpg
1778 VT Frerich Frerichs Bygningstakst: 950 rd, Grunntakst: 210 rd
1781 KW Jacob Warmkroos Egenhandler
1786 KW Joh. Ludw. Mowinckel Handelsforvalter
1787 KW Wiennand Röess Egenhandler
1790 KW Gerhardt Ohldeck Egenhandler
1802 TGL Gerhard Olding Tinglysing A.d.A.510
1820 TGL Detleff B. Reich Tinglysing A.d.B.3173
1825 TGL Ditlef Christian Busch Tinglysing A.d.C.2156
1860 TGL Ditlef Christian ? Tinglysing A.d.D.60183
1825 KW Dillef Beusch Egenhandler
1860 KW Didrik H. Voss Egenhandler
1868 KW Johan Scharfscher Egenhandler

Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing

 

Handelstue i Jacobsfjorden

Gård: Jacobsfjorden, (11), stue: 7. Internreferanse: 30-117

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Gaardens ejere Verditakst: 260 rd Vis side: 30106
1778 BT Fælles ejendelle Branntakst: 120 rd
1778 BT Fælles ejendelle Branntakst: 120 rd Vis takst: vBR78315.jpg
1778 VT Fælles eiendom Bygningstakst: 170 rd, Grunntakst: 120 rd
1802 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.A.510
1820 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.B.3173
1851 TGL Felles Tinglysing A.d.C.2157

Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing

 

Historisk matrikkel for Jacobsfjorden

Grunntakst 1778

Branntakst 1797

Panteregister 1802

Matrikkel 1887

Matrikkel 1985

Matrikkel 1985
(Gards- og bruksnr)

Kontoret 11.4: Søren Kahrs 2707 Jacobs-fiorden 4: Ditmar Kahrs Jacobsfjord 4: N. Anthonisen & Co Bryggen 23, Jacobsfjord 4 167/1613
Kontoret 11.5: Claus Krohn 2708 Jacobs-fiorden 5: Claus Krohn Jacobsfjord 5: D. B. Martens Jacobsfjord 5 167/1614
Kontoret 11.6: Frerich Frerichs 2709 Jacobs-fiorden 6: Gerhard Olding Jacobsfjord 6: Johan Scharffscher Jacobsfjord 6 167/1615
Kontoret 11.7: Fælles ejendom 2710 Jacobs-fiorden 7: Fælleds ejendom Jacobsfjord 7: Fellesejendom Jacobsfjord 7 167/1616, 167/1603

 

AS.