1309 DN II nr. 97

1399 DN XII nr. 133

1400 DN XII nr. 134

1410 DN XII nr. 148

1419 DN XII nr. 167

1420 DN XII nr. 171

1425 DN XII nr. 180

1449 (1696) Bgf. 614 nr. 13

1518 NRJ I s. 97 (p. 65)

1518 NRJ I s. 140 (p. 20)

1518 NRJ I s. 234 (p. 275)

1518 NRJ I s. 236 (p. 279)

1518 Bruns 1900, s. 141

1519 NRJ I s. 276 (p. 51)

1519 NRJ I s. 383 (p. 1)

1519 NRJ I s. 465 (p. 257)

1519 NRJ I s. 466 (p. 258)

1521 NRJ II s. 571 (p. 29)

1522 NRJ III s. 639-40 (p. 28/29)

1523 NRJ IV s. 495 (på innsida av permen)

1558 NM I s. 498

1559 NRR 1 s. 632

1567 NLR IV s. 4 (p. 10)

1584 NM II s. 25

1615 NM II s. 285

1625 Bgf 507

1635 Bgf 1040

1700 – 1703 Bgf 538

1705 Bgf 1045

1709 – 1716 Bgf 542

1713 Bgf 734

1718 Bgf 543

1729, 1738 – 1749 Bgf 698