Utvalgte dokumenter for Jakobsfjorden

Kartforretning 20.03.1750 (Oi-serien)
Bergen byarkiv, Magistratens arkiv, BBA-0651-Oi:3 (C. 1749-1756)
Folio 40-43; Vis ful transkripsjon (pdf), transkripsjon ved Håkon Haugland.
Vis kart folio 42.

Kartforretning 2/5-1750 (Oi-serien)
Bergen byarkiv, Magistratens arkiv, BBA-0651-Oi:3 (C. 1749-1756)
Folio 52-55

AS.