I middelalderen er gården ofte kalt Åfjorden, men senest fra begynnelsen av 1500-tallet blir den i skriftlige kilder omtalt som Jakopsfjorden. I 1529 ble det satt opp en felles gårdsrett for Jakopsfjorden og Bellgården, og navnet Bellgården er siste gang dokumentert i bruk i 1530. Dette kan tyde på at de to gårdsrekkene heretter ble oppfattet som en dobbeltgård under navnet Jakopsfjorden. Edvard Edvardsen skriver i Bergens beskrivelse bok 4 kapittel 8 at gården var dobbel, men nevner ikke noe merke på fasaden mot Bryggen. Hjortehodet som finnes der i dag, er sannsynligvis fra 1700-tallet eller senere. Dette karakteristiske gårdsmerket har ført til at gården i nyere tid også har blitt kalt Hjortegården. I dag har gårdsrekken til høyre for inngangen fått navnet Bellgården og den venstre Jakopsfjorden.

Kilder til Jakopsfjordens eldste historie.

Etter 1702

Etter 1702-brannen hadde Jakopsfjorden tre handelsstuer. Gårdens skjøtningstue og ildhus lå i gardsrommet mellom Jakopsfjorden og Bellgården.

Utvalgte kildedata fra verdi- og branntakseringer, tinglyste dokumenter, panteopplysninger, oppmålinger og kart:

Stuer i Jakobsfjorden Kart   Dokumenter

Foto: Geir Atle Ersland.

Film: Geir Atle Ersland, 2015.

AS / BM / GAE.