Ildhuset tjente som felles kjøkken i Bryggegårdene. Alle stueeierne hadde part i ildhuset, og her stod drengene, stavenjungen, for matlagingen til stuene i gården. Til hver stue hørte egne redskaper og arbeidsplass, og plass til for tilbereding av varmmat over en åpen grue. Grua gikk langs midten av ildhusgolvet, og røyken gikk opp under taket og ut gjennom en ljore, en åpning øverste mellom to av taksperrene. Ildhuset var alltid bygd vegg i vegg med Schøtstuen, som dermed kunne varmes opp ved hjelp av varmluft som ble ledet inn fra ildhuset.

GAE