De fremste eierne i bygårdene ble kalt husbønder. I Bergen var det i følge byloven de husfaste menn, som utgjorde byens øvre sjikt, og mellom disse ser det ut til at de som eide bygård, kalt husbønder, rekrutterte til rådmannsstillingene. De hanseatiske kjøpmennene og stueforvalterne i bryggegårdene kalte seg også husbønder, men de deltok ikke i bystyret.

GAE.