Handelsstuene i Holmedalen

Brann- og verditakseringene fra 1770-årene gir følgende bilde av bygningene i Holmedalen:

  1. Handelstue 1 bestod i 1770-årene av en bygning med sjøstue, tre boder og ni loft, videre en bygning med fire boder og seks loft, en spisebod og en bod ti tilknytning til skjøttstuen
  2. Handelstue 2 bestod av to boder og tre loft
  3. Handelstue 3 besotd av klever, boder og loft

 

Eiere og forvaltere

Eiere og forvaltere av handelsstuer etter ca. 1750 fordelt på stue.

Handelstue i Holmedalen

Gård: Holmedalen, (9), stue: 1. Internreferanse: 30-091

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1748 KW Evers Handelsforvalter
1750 KW Herman Kehlenbeck Egenhandler
1763 KW Hillebrand Harmens Egenhandler
1775 KW Hinrich Tontz Handelsforvalter
1778 BT Hilbrand Harmans Branntakst: 1420 rd
1778 BT Hilbrand Harmans Branntakst: 1420 rd Vis takst: vBR78312.jpg
1778 VT Hilbrand Harmens Bygningstakst: 1420 rd, Grunntakst: 260 rd
1780 KW Christopher Wiedemann Handelsforvalter
1786 KW Hans Hinrich Harmens Handelsforvalter
1794 KW Johan Cordt Harmens Handelsforvalter
1797 KW Christopher Harmens Egenhandler
1802 TGL Hilbrandt Harmens Tinglysing A.d.A.59
1820 TGL Christopher Harmens Tinglysing A.d.B.3170
1829 TGL Herman von Tangen Tinglysing A.d.C.2145
1855 TGL Herman von Tangen Tinglysing A.d.D.60161
1830 KW Herman von Tangen, jr. Egenhandler
1855 KW Michael Irgens Egenhandler

Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing

 

Handelstue i Holmedalen

Gård: Holmedalen, (9), stue: 2. Internreferanse: 30-092

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Mad.me Warniche Verditakst: 500 rd Vis side: 30092
1778 BT Mad.me Warnicke Branntakst: 350 rd
1778 BT Mad.me Warnicke Branntakst: 350 rd Vis takst: vBR78312.jpg
1778 VT Madame Warneche Bygningstakst: 350 rd, Grunntakst: 90 rd
1802 TGL Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) Tinglysing A.d.A.59
1820 TGL Henlagt til no 1 Tinglysing A.d.B.3171
1829 TGL Herman von Tangen Tinglysing A.d.C.2146
1896 TGL Jacob Knudsen Kvalvik Tinglysing A.d.D.60163

Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing

 

Handelstue i Holmedalen

Gård: Holmedalen, (9), stue: 3. Internreferanse: 30-093

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Johan Hinrich Rolfs Egenhandler
1756 KW Hinrich Kuhlmann Egenhandler
1775 KW Christian Friederich Wichard Handelsforvalter
1775 KW Wilhelm Oppermann Egenhandler
1772 VT Henrich Kuhlman Verditakst: 1200 rd Vis side: 30093
1778 BT Wilhelm Oppenmann Branntakst: 1080 rd
1778 VT Wilhelm Oppermann Bygningstakst: 1080 rd, Grunntakst: 210 rd
1781 KW Divert Maria Oppermann Egenhandler
1781 KW Christopher Ellerhusen Handelsforvalter
1784 KW Christopher Wiedemann Handelsforvalter
1802 TGL Christopher Weideman Tinglysing A.d.A.59
1821 TGL Christian Kahrs junior Tinglysing A.d.A.59
1820 TGL Christian Kahrs Junior Tinglysing A.d.B.3171
1834 TGL Gerhard Schnelle Tinglysing A.d.C.2147
1874 TGL Herman Friele Tinglysing A.d.D.60165
1816 KW Johan Wilhelm Poppe Handelsforvalter
1821 KW Christian Kahrs Egenhandler
1834 KW Gerhard Schnelle Egenhandler
1860 KW Herman Friele Egenhandler
1888 KW Johan Martens & Co Egenhandler

Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing

 

Handelstue i Holmedalen

Gård: Holmedalen, (9), stue: 4. Internreferanse: 30-094

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1748 KW Berendt Mancken Egenhandler
1750 KW Johan Hinrich Egerking, Bremen Egenhandler
1758 KW Johan Meschow Egenhandler
1766 KW Ernst Hinrich Bonge Egenhandler
1772 VT Enrst Henrich Bong Verditakst: 1200 rd Vis side: 30094
1778 BT Ernst Bonge Branntakst: 850 rd
1778 BT Ernst Bonge Branntakst: 850 rd Vis takst: vBR78313.jpg
1778 VT Ernst Bong Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd
1789 KW Wilhelm Bonge Handelsforvalter
1805 KW Johan Bonge Egenhandler
1802 TGL Arentz Bonge Tinglysing A.d.A.59
1820 TGL Johan Henrik Bonge Tinglysing A.d.B.3171
1842 TGL Johan H Bonge Tinglysing A.d.C.2148
1896 TGL Fredrik Ameln Tinglysing A.d.D.60167
1842 KW Ludvig Ameln Egenhandler
1878 KW Fredrik Ameln Egenhandler

Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing

 

Handelstue i Holmedalen

Gård: Holmedalen, (9), stue: 5. Internreferanse: 30-095

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Barlhold Rieck Egenhandler
1750 KW Ratje Harmens Handelsforvalter
1756 KW Carsten Bentsen Handelsforvalter
1761 KW Philip Ulhorn Handelsforvalter
1765 KW Johan Gerhard von Tangen Handelsforvalter
1775 KW Jacob Rieck Egenhandler
1772 VT Jacob Bertelsen Rich Verditakst: 1450 rd Vis side: 30095
1778 BT Jacob Bertelsen Reich Branntakst: 1210 rd
1778 BT Jacob Bertelsen Reich Branntakst: 1210 rd Vis takst: vBR78313.jpg
1778 VT Jacob Bertelsen Rieck Bygningstakst: 1210 rd, Grunntakst: 285 rd
1786 KW Georg Eibesdorf Egenhandler
1793 KW Johan Lütkien Egenhandler
1798 KW Petter Koren Egenhandler
1802 TGL Petter Koren Tinglysing A.d.A.59
1820 TGL Petter Koren Tinglysing A.d.B.3171
1839 TGL Johan C Martens Tinglysing A.d.C.2149
1871 TGL Carl Konow Tinglysing A.d.D.60169
1839 KW J. C. Martens & Co
1898 KW Peter Martens og Jens Gran

Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing

 

Handelstue i Holmedalen

Gård: Holmedalen, (9), stue: 6. Internreferanse: 30-096

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Gaardens ejere Verditakst: 400 rd Vis side: 30096
1778 BT Felles ejendom Branntakst: 550 rd
1778 BT Felles ejendom Branntakst: 550 rd Vis takst: vBR78313.jpg
1778 VT Felles eiendom Bygningstakst: 550 rd, Grunntakst: 215 rd
1802 TGL Felleds Eiendom Tinglysing A.d.A.59
1820 TGL Felleds Eiendom Tinglysing A.d.B.3172
1851 TGL Felles Tinglysing A.d.C.2150
1915 TGL Johan C. Martens Tinglysing A.d.D.60171

Kilder og litteratur:
AN = Anders Nilsen, KW = Koren Wiberg, BT = Branntakst, MAT = Matrikkel, VT = Verditakst, TGL = Tinglysing

AS.