Bryggegård nevnt første gang i et dokument fra 1309.

Deler av den søre husrekken i Holmedalen brant i 1958. Foto: G. A. Ersland 2015.

 

Kilder til Holmedalens eldste historie.

 

 

Etter 1702

I første del av 1700-tallet hadde gården totalt fem handelstuer. På slutten av 1700-tallet ble den minste av de fem stuene lagt sammen med første stue i søndre rekke, slik at gården fikk fire handelstuer. De tre første hadde hoveddelen av bygningene i søndre rekke dvs. inn mot Vågsbunnen, mens den fjerde stuen hadde stue, loft og boder i nordre rekke.

Utvalgte kildedata fra verdi- og branntakseringer, tinglyste dokumenter, panteopplysninger, oppmålinger og kart.

Stuer i Holmedalen Kart Dokumenter

GAE / AS.