Fra 1887 ble eiendommene på kontorets område identifisert ved gårdens navn og det tidligere stuenummeret. Gårdens navn ble da som gatenavnene i den matrikkelen 1887. I 1985 etter delingslovens (1979) bestemmelser ble de tidlegere eiendomsbetegnelsene konvertert til gårds og bruksnr. Tabellen nedenfor viser konverteringen.

Gate: Gammel
eiendomsbetegnelse
Husnummer Nytt gårds
og bruksnr
Holmedalsgarden 1 167/1605
Holmedalsgarden 2 167/1606
Holmedalsgarden 3 167/1607
Holmedalsgarden 3 A 167/1608
Holmedalsgarden 4 167/1609
Holmedalsgarden 5 167/1610
Holmedalsgarden 5 A 167/1611
Holmedalsgarden 7 167/1612
Bellgarden 2 167/1616
Bellgarden 2 A 167/1619
Bellgarden 2 B 167/1620
Jacobsfjorden 4 167/1613
Jacobsfjorden 5 167/1614
Jacobsfjorden 6 167/1615
Jacobsfjorden 7 167/1616
Bugaarden 2 167/1636
Bugaarden 3 167/1637
Bugaarden 4 167/1638
Bugaarden 5 167/1639
Bugaarden 6 167/1640
Bugaarden 7 167/1641
Bugaarden 8 167/1642
Bugaarden 9 167/1643
Svensgaarden 1 167/1622
Svensgaarden 6 167/1623
Svensgaarden 7 167/1624
Svensgaarden 8 167/1625
Bredsgaarden 1 167/1627
Bredsgaarden 2 167/1628
Bredsgaarden 2 B 167/1629
Bredsgaarden 2 C 167/1666
Bredsgaarden 3 167/1630
Bredsgaarden 4 167/1631
Bredsgaarden 5 167/1632
Bredsgaarden 6 167/1633
Bredsgaarden 7 167/1634

 

Matrikkel 1887

Matrikkel 1906

AS.