Da kaiene utenfor bryggegårdene ble utvidet i de første tiårene av 1900-tallet, ble det også reist havneskur på det utvidete kaiarealet. De fleste er senere revet, men det eldste er bevart og restaurert. Dette ble reist i forbindelse med saneringen av den søre halvdelen av Bryggen mellom 1899 og 1912.

GAE.