Ordet hansa og hanseat ble opprinnelig brukt om reisende kjøpmenn, særlig i det nordtyske området. Slike hanseater fra Lübeck dannet på slutten av 1100-tallet et eget forbund av kjøpmenn som reiste til Visby på Gotland. På 1360-tallet dannet byer med hansakjøpmenn et forbund, ofte kalt hansaforbundet, og kjøpmenn og deres ansatte som kom fra hansabyene, ble kalt hanseat.

GAE.