Begrepet kan enten brukes om handel i stort som eksport og import. Denne formen for handel blir av historikere ofte kalt fjernhandel. I bryggegårdene var det først og fremst slik handel som ble drevet. Handel kan også brukes om handel med varer direkte til forbruk, for eksempel på torget, og blir ofte kalt detaljhandel eller småhandel.

GAE.