Halvardskirken i Vågsbunnen er nevnt første gang i 1271. I 1320 bestemte biskopen at alle skomakerne ovenfor Stretet (Sutarastretet, i dag Kong Oscarsgate) skulle høre til kirken. I 1440 ble sognet slått sammen med sognet til Mikaelskirken i Vågsbunnen. Lensherren Christopher Valkendorf begynte å rive  Halvardskirken omkring 1558/59. Kirken lå trolig på nedsiden av Lille Øvregate ved Hamburgersmuget.

GAE