I Bergen var det vanlig at huseiere leide grunnen enten den var til tomt- eller hagebruk. For dette betalte de en årlig grunnleie til grunneieren.

GAE.