Bygrunnen i Bergen var spredd på mange eiere, og under bryggegårdene tilhørte grunnen ulike jordegods. Hanseatene ble aldri eiere av grunn, men leide denne for en årlig grunnleie.

GAE.