Begrepet grunn er vanlig i eldre dokumenter som handler om leie eller salg av hustomter, men også hager. På Bryggen betalte huseierene grunnleie til grunneierene. Grunnene under bryggegårdene omfatta ofte en hel husrekke inkludert passasjen og bryggeplassen mellom gårdsfasaden og bryggekanten mot Vågen. Det finnes både målebrev for bryggegårdsgrunnene på 1700-tallet og eldre grunnleiebrev for mange av gårdene.

Oppmåling av hus- og hagegrunn i Jakopsfjorden fra 1750.

GAE.